Záruční podmínky

Záruka je poskytována na součástky či dílenské zpracování koloběžky. Záruka se vztahuje pouze na nové koloběžky zakoupené od prodejce značky Joyor.

Na koloběžku a její komponenty je záruční lhůta 2 roky.

Jaké jsou výluky ze záruky?
Záruka se neztahuje na závady způsobené při:
1/ komerčním používání výrobku, nehodě, zneužití, nedbalosti, nárazu, příliš vysoké teplotě či vlhkosti překračující povolené limity, nesprávné instalaci, nesprávném používání, nesprávné údržbě či úpravách koloběžky
2/ používání výrobku v rozporu s návodem k použití
3/ vadě zapříčiněné jiným vybavením
Záruka nebude uznána, pokud byl výrobek rozebrán či opravován neoprávněnou osobou.
Záruku uplatňujte u prodejce, kde jste výrobek zakoupili.